Rehabilitasyon Baienfurt‘ ta RPK (Ruhsal Hastalar İçin Rehabilitasyon Kuruluşları) - Hizmetleri

Rehabilitasyon Baienfurt ruhsal hastalağı olan yetişkinlere sosyal ve mesleki hayata yeniden uyum sağlayabilmeleri için destek veren bir birimdir.İhtiyaç duyanlara tıbbi ve mesleki rehabilitasyon ,psikososyal yardım ve danışmanlık sunmaktadır.

Rehabilitasyon biriminin ağırlık verdiği hizmetler başlıca şunlardır:

 • Uzman doktorlar tarafından psikiyatrik tedavi
 • Ergoterapi
 • Temel yaşam becerileri eğitimi
 • İş eğitimi
 • Mesleki adaptasyon
 • Mesleğe hazırlık

Kurumumuz hakkında genel bilgiler

Hizmetlerimizi yataklı tedavi gördükten sonra rehabilitasyon önlemlerine ilgi gösteren ruhsal rahatsızlıkları olan şahıslara sunmaktayız.

Anlayışımıza göre ilgili kişilere ikamet ettikleri yere yakın bir yerde sosyal psikiyatri hizmetleri vermeye çalışıyoruz.Bundan dolayı rehabilitasyona iştirak edenler genellikle Ravensburg ve Bodensee yöresinde yaşayanlardan ibarettir.

Kurumumuz on katılımcı için yataklı ayrıca iki kişi için de ayakta rehabilitasyon olanağı sağlamaktadır.Belediye taşıtlarıyla çok iyi ulaşabilinen kuruluşumuz Baienfurt kasabasının merkezinde bulunmaktadır.

Deneyimli kadromuzda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı,uzman hemşire ve ergoterapist yer alır.

Sunduğumuz hizmetler

Rehabilitasyon önlemine katılanlar diğer katılımcılarla beraber ortak bir konutta ikamet ederler.Her birinin kendisine ait odası bulunur.Tedavi programına iştirak etmeleri şart koşulur.Bireyin tedavi süreci boyunca kendi kendisini güdülemesine çok önem gösteririz.

Ağırlık verdiğimiz terapi yöntemleri

 • Bireysel ve grup terapisi
 • İlaç terapisi
 • Hastalık ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme , içgörüyü geliştirme programları
 • Psikososyal destek ve rehabilitasyon danışmanlığı
 • Ergoterapi (iş ve uğraş terapisi)
 • Jimnastik , spor yoluyla tedavi
 • Hastanın yakınlarıyla işbirliği ve aile danışmanlığı

Yukardakilerin yanında sunduğumuz hizmetler

 • Ev işlerini becerebilme ve pratik yaşam yetenekleri ile ilgili eğitim programları
 • Resmi dairelerle ilgili işlemlerde destek verme,gerekirse eşlik etme
 • Mahalli kulüplere ve derneklere katılmada yardımcı olma
 • İş yaşantısına iştirağın (mesleki rehabilitasyon) başlatılması için Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu’yla birlikte çalışma

Psikiyatrik rehabilitasyonun hedefleri

Psikiyatrik rehabilitasyon genelinde ihtiyaç duyan kişiye gereken yardım ve becerileri kazandırarak mümkün olduğu derecede bağımsız bir yaşam sürdürebilmesini ve iş hayatına uyum sağlayabilmesini amaçlar.

Dolayısıyla arzumuz kuruluşumuzda katılımcılara şefkatli ve sıcak bir ortam sağlayarak onların yalıtılmak yerine toplumsal bütünleşmelerini teşvik etmektir.

Bu yüzden kişiyi bireysel ve toplumsal yaşamını kolaylaştıracak,engelleri aşmasını sağlayacak şekilde becerilerle donanmasında eğitmek özellikle önem gösterdiğimiz girişimlerden biridir.

Birey için söz konusu olabilecek hedefler

 • Yaşam ve meslek perspektifinin geliştirilmesi
 • Mevcut olan kabiliyetlerin ve yetilerin artırılması
 • Kişinin potansiyelini ve dayanma kapasitesinin sınırlarını algılaması

Müracaat yolu

İlkin ilgililere ve yakınlarına bağımlı olmayan bir bilgilendirme görüşmesi teklif ediyoruz.Böylece hizmetlerimizin neleri kapsadığını açıklıyoruz.Rehabilitasyona ihtiyaç duyan şahıs kendini tanıttıktan sonra rehabilitasyon önleminin kendisi için uygun olup olmadığını denemek istiyorsa o zaman üç günlüğüne sunduğumuz programa katılabiliyor.Bu deneme safhasından sonra gerekirse masrafları üstlenecek olan ilgili kuruma dilekçe gönderiyoruz.

Rehabilitasyon hizmetlerinin masraf yüklenicisi olarak aşağıdaki kurumlar söz konusudur

 • Sağlık sigortaları
 • Emeklilik sigortası
 • Federal İş ve İşçi bulma kurumu

Rehabilitasyonun alınabilmesi için bir muayene işleminde tedavi eden hekim rehabilitasyon ihtiyacını ve rehabilitasyon alabilme yeteneğini tespit eder.Bunun ardından bir bilirkişi raporu hazırlar.Raporu dilekçeyle beraber masrafların karşılanması için masrafları üstlenecek olan kuruma gönderir.

Reha Baienfurt
Ruhsal hastalar ve özürlüler için rehabilitasyon kuruluşu (RPK)
Uhlandstraße 42
88255 Baienfurt
T 0751 480 50
F 0751 480 78
reha-baienfurt@arkade-ev.de