Eşlikli yaşam ( Refakatlı ikamet)

Eşlikli yaşam ağır ruh hastalığı bulunan şahısların bağımsız ve kendi kendilerine yardım edebilecek bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kronik ruh hastalığı olan yetişkinlere sürekli eşlik edilerek sorunlarını ve zorluklarını aşabilmeleri için destek veririz. Böylece ilgililerin kendilerine özgü yaşam çizgilerinde yaşayabilmeleri sağlanır.

Güncel hayatta pratik destek verilir,boş zamanı değerlendirmede aktiviteler organize edilir.Mahalle ve semtte yeni ilişkiler kurmakta yardım edilir,resmi dairelere dilekçe vermede yardım ve eşlik edilir.Mali konularda da yardımcı olunur.

Sunduğumuz hizmetler

 • ağırlıklı olarak güncel hayatta gereken pratik yeteneklerin geliştirilmelerini teşvik eder,
 • hastaya kendi evinde yahut Arkade derneğine ait konutlarda yaşama imkanı sağlar,
 • ilgili kişinin istediği konut biçimini (tek kişilik apart oda/iki kişilik daire/grup olarak paylaşılan ortak konut) seçebilme olanağı tanır,
 • sürekli bağlayıcı refakat vasıtasıyla hastaların sorunlarıyla ve zorluklarıyla başedebilmek için gereksinim duydukları desteği vermeyi içerir.Bu şekilde ilgililerin serbest ve kendilerine özgü yaşam çizgilerinde yaşayabilmelerini sağlamış olur.

Eşlik ettiğimiz durumlar

 • düzenli ve her hafta gerçekleştirilen ev ziyaretleri
 • ayrıca kişisel görüşmeler
 • günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözerken yardımcı olmak,icabında bireysel veya grup olarak benzer durumlara karşı beceri eğitimi
 • çeşitli hizmet tekliflerini düzenlerken hekimlerle ve başka uzman hizmet kurumlarıyla işbirliği kurmak
 • grup görüşmeleri
 • resmi dairelere dilekçe vermede yardım ve eşlik
 • kriz anlarında acil yardım
 • çeşitli serbest zaman etkinlikleri (mesela spor , geziler vs.)

Eşlikli yaşamın amaçları

 • hastanın ruhi durumunu dayanıklı hale getirmek
 • yaşam perspektivini geliştirmek
 • meslekte işbulma şansını geliştirmek
 • ilgili kişinin yaşamını serbest kendisinin istediği biçimde yaşayabilmesini sağlamak

Kayıt şartları

 • Hastanın profesyonel yardıma muhtaç olduğunu önceden ilgili mercilerin saptamış olmalası gerekir.
 • ilgili kişinin esenlendirme sürecinde kendisinin de katkı da bulunmasının bilincinde ve niyetinde olması şart görülür.

Masrafları kim üstlenir?

 • İlkin ilgili kişinin varlığı ve geliri kontrol edilir.Hastanın varlığı ve geliri Alman Sosyal Kanun Kitabı’nda ( §§ 53.54 SGB XII) belirlenmiş olan sınırı geçmiyorsa o zaman eşlikli yaşam önleminin masraflarını ilgili sosyal yardım kurumu üstlenir.